Garbės konsulai Kanadoje

Lietuvos garbės konsulai skiriami plėtoti dvišalius prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius. Garbės konsulai neteikia konsulinių paslaugų, todėl Lietuvos piliečiai Kanadoje konsuliniais klausimais turi kreiptis į ambasadą (Otavoje).

Garbės generalinis konsulas Toronte

Paul Victor Kuras

Garbės generalinis konsulas Kvebeko provincijoje

Arūnas Staškevičius

835, rue Brault, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 2G6

Garbės konsulas Britų Kolumbijoje

Christopher Juras

1088 Salsbury Drive, Vancouver, B.C., V5L 4A7