Lietuviška spauda

Tėviškės žiburiai

Tinklalapis tevzib.com – Kanados lietuvių savaitraščio “Tėviškės žiburiai” (buvo leidžiamas 1949-2020 m.) tęsinys skaitmeninėje erdvėje.  Tai politikos, kultūros, religijos, bendruomenės žinių apžvalginis leidinys, rengiamas dviem – lietuvių ir anglų – kalbomis. 

Tinklalapio tevzib.com tikslas – informacijos ryšiais jungti visuose Kanados kraštuose gyvenančius lietuvius, skatinti lietuvių kalbos ir tradicijų sklaidą, lietuviško paveldo saugojimą, palaikyti Kanados lietuvių bendruomenės ryšius su Lietuva ir lietuviais visame pasaulyje, ugdyti bendruomeniškumą.

Tevzib.com, leidėjai – Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. Tinklalapis yra pelno nesiekiantis leidinys, jo leidybą remia Kanados lietuvių fondas, finansinės institucijos ir rėmėjai savo asmeninėmis aukomis.

Tevzib.com yra kiekvieną savaitę atnaujinamas leidinys, turintis ir savo Facebook’ą bei naujienlaiškį, kurį gali užsisakyti kiekvienas, norintis susipažinti su Kanados lietuvių bendruomenės gyvenimu ir veikla. Užsisakykite nemokamą TŽ naujienlaiškį čia.