KLJS

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga (KLJS)

Kanados lietuviu jaunimo sajunga yra gyvas šaltinis ateities lietuviškos bendruomenes organizaciju nariu ir ypatingai – vadu.

Musu organizacijos tikslas yra rūpintis bendru lietuvių jaunimo veiklos planavimu. Mes informuojame jaunima aktualiniais klausimais – pvz. apie Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą.

Atstovaujame 16-35 m. Kanados lietuvių jaunimą

Mes aprūpiname pagalbines priemones jaunimo veiklai – pvz. organizuojame meno parodas supažindinti bendruomenę su lietuvių jaunimo kūryba. Mes suburiame lietuvišką jaunimą – pvz. organizuojame suvažiavimus, šokius bei kitus socialinius renginius.

Jaunimas yra mūsų, jūsų ir visų ateitis.

KLJS Kontaktai

1 Resurrection Road Etobicoke, ON M9A 5G1 Canada