KLB Apylinkės

Londonas

Aldona Valaskeviciene

Hamiltonas

Kazimieras Deksnys

Vinipegas

Giles Bugailiskis