Kanados Lietuvių Bendruomenė

KLB - Kanados Lietuvių Bendruomenė

KLB nariais laikomi visi lietuvių kilmės Kanadoje gyvenantys asmenys, skaitantys save lietuviais arba jiems prijaučiantys.

KLB pagrindinis tikslas išlaikyti lietuvybę Kanadoje, KLB Krašto valdybai bendradarbiaujant su dešimt veikiančių apylinkių įvairiose Kanados vietovėse.

KLB Apylinkės

Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkės randasi beveik visuose miestuose ir rajonuose kur gyvena didesnis skaičius lietuvių.

Kanados Lietuviai

59285

Lietuvių skaičius Kanadoje

10

KLB apylinkių

5

Provincijose

Naujienos