Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena ir Tautiškos giesmės

Liepos 6 d., švenčiant Valstybės – Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną, nuo rytinės iki vakarinės pakrantės esančiuose Kanados miestuose Bendruomenėse, šeimose, su draugais ar pavieniai, Kanados lietuviai giedojo Tautišką giesmę.

Toronte, 14 val. (21 val. Lietuvos laiku) čia gyvenantys lietuviai net keliose vietose rinkosi giedoti Lietuvos valstybės himną. Tautiška giesmė skambėjo Toronto Prisikėlimo parapijos kieme, Toronte esančio Vilnius Minor lietuvių senjorų gyvenamojo pastato stogo terasoje ir Lietuvos parke (Lithuania Park). 

Vasagoje (Wasaga Beach) himną prie pasaulio lietuvių giedoti prisijungė čia esančios lietuvių Bendruomenės nariai. Tuo pačiu metu gretimai vykstančioje lietuvių kilmės jaunimo stovykloje “Kretinga” ir maži ir dideli jos dalyviai gausiame rate bendrai giedojo Tautišką giesmę.

Minint Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną, Lietuvos valstybės himnas buvo giedamas ir Londone (Ont.), ir Vankuveryje (Karalienės Elžbietos Parke).

Kalgario lietuvių grupelė trispalvę iškėlė ir Tautišką giesmę giedoti prisijungė iš kalnų viršūnės (Bear Hump).

Screenshot_20220708-101422~3

Negalėję prisijungti dienos metu, lietuviai Edmontone ir Vankuveryje Lietuvos valstybės himną giedoti rinkosi po darbų. Edmontone himnas buvo giedamas Lietuvių namuose, o Vankuveryje vietos lietuviai giedoti Tautišką giesmę ir gaminti šventines vaišes, šaltibarščius, rinkosi Vankuverio miesto centre esančiame Saulėlydžio paplūdimyje.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Pirmininkas Kazimieras Deksnys ir Pirmininko pavaduotoja Joana Kuras Tautišką giesmę šiais metais giedojo Lietuvos sostinėje – Vilniuje.

Dėkojame visiems, kurie skyrėte keletą minučių laiko ir prisijungdami prie kitų lietuvių pasaulyje vieningai sugiedojote Lietuvos himną.