Visuomeniniai Reikalai

Visuomeniniai Reikalai

Ambasadorius Darius Pranckevičius, Klara Deksnienė, KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys, Irena Pranckevičienė, Ministras patarėjas Julijus Rakitskis, Gynybos atašė pavaduotojas Plk. ltn. Gražvydas Liubinas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE

Darius Pranckevičius, Ambasadorius

150 Metcalfe Street, Suite 1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1, Canada

Tel. (613) 567-5458          Fax (613) 567-5315 E-mail         [email protected]          http://ca.mfa.lt

 

Paulius Kuras, Generalinis Garbės konsulas Toronte

1573 Bloor St. W. Toronto, ON M6P 1A6 Canada

Telefono numeris (416) 538-2992     Fakso numeris (416) 201-8990     E. pašto adresas [email protected]

 

Christopher Juras, Garbės konsulas Vankuveryje

1088 Salsbury Drive, Vancouver, B.C. V5L 4A7

Telefono numeris (604) 999-1904         E. pašto adresas [email protected]

 

Arūnas Staškevičius Garbės konsulas Monrealio mieste ir Kvebeke

835 rue Brault Saint-Jean-sur-Richelieu, Brault Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 2G6

Tel. num. (450) 347-0583, (514) 497-0622   Fakso num. (450) 347-1800   E. pašto num. [email protected]

 

Anthony Romas Kasper Garbės konsulas Kalgaryje

923-13 Avenue SW, Calgary AB T2R 0L3

Tel. num. (403) 245-8669         E. pašto adresas [email protected]