Laisvės Gynėjų Dienos Paminėjimas Kanadoje (en)

Sausio 13 dieną minime Laisvės gynėjų dieną, prisimindami ir pagerbdami 1991m. sausio mėnesį nuo Sovietų Sąjungos karinės agresijos atkurtos Lietuvos nepriklausomybės ginti stojusius ir savo gyvybę už mūsų laisvę atidavusius tautos didvyrius.

Dėl pandeminės situacijos jau antri metai Sausio 13-oji Kanadoje yra minima čia esantiems lietuviams jungiantis prie virtualių, atvirose erdvėse įgyvendinamų, pilietinių akcijų. Ir šiais metais, LR Ambasados Kanadoje ir Kanados lietuvių bendruomenės pakviesti, per visą Kanadą, nusidriekiant nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno pakrančių, tautiečiai tiek individualiai, tiek šeimos rate ar mažose grupėse, laikydamiesi rekomenduojamų saugumo priemonių, jungėsi prie pilietinių iniciatyvų – Pagarbos bėgimo/ėjimo „Gyvybės ir mirties keliu“ ir „Neužmirštuolių pievelės“ sodinimo.

LR Ambasada Kanadoje sausio 8 dieną pakvietė lietuvius ir Lietuvos draugus į Otavoje organizuotą pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“. Bėgime dalyvavo daugiau nei dvidešimt bėgikų, kurie įveikė simbolinę 9 kilometrų distanciją. „Geros valios žmonės visame pasaulyje kasmet jungiasi prie Pagarbos bėgimo, rodydami ryžtą saugoti laisvę ir žmogaus orumą. Mums didelė garbė organizuoti šį bėgimą Otavoje – sostinėje šalies, kuri pirmoji iš G7 valstybių atkūrė diplomatinius santykius su Lietuva” dėkodamas visiems prisijungusiems prie pagarbos bėgimo į renginio dalyvius kreipėsi LR ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius. Susirinkusius bėgikus pasveikino ir Kanados konservatorių partijos pirmininkas, opozicijos lyderis Erin O’Toole. Tarp bėgusiųjų buvo ir kitų oficialių Kanados institucijų ir organizacijų, o taip pat ir lietuvių ir latvių bendruomenių Otavoje nariai bei JAV, Lenkijos, Švedijos, Europos Sąjungos delegacijų atstovai.

Toronte neužmirštuolių puokštėmis nešinos Kanados lietuvių jaunimo sąjungos atstovės, prisijungdamos prie Pagarbos ėjimo “Gyvybės ir mirties keliu” nuėjo 9 km. Pagarbos ir atminimo ėjimą dalyvės pradėjo Vakarų Toronte (Roncesvalles) esančiame Lietuvos parke ir pakeliui sustodamos prie tiek istoriškai, tiek šiandienos lietuvių bendruomenėms reikšmingų vietų (Lietuvių namai, lietuvių pensininkų namai “Vilniaus rūmai”, “Paramos” kredito kooperatyvas), ėjimą baigė lietuvių Prisikėlimo parapijos kieme (Etobicoke), kur gretimai yra įsikūrę lietuvių slaugos namai bei Prisikėlimo kredito kooperatyvas.

Toronte ir Vasagoje (Wasaga Beach) neužmirštuolių pievelės pražydo privačiuose namuose ir kiemuose. Sausio 13-osios žuvusieji buvo prisiminti ir pagerbti Vasagos Gerojo Ganytojo Misijos bažnyčioje, kurioje vietos lietuviai po Sausio 13-ąjai atminti aukotų mišių laisvės gynėjus pagerbė tylos minute prie Sausio įvykių aukoms atminti paruošto stendo. Šia intencija mišios buvo laikomos ir Toronto Prisikėlimo, o taip pat ir Londono Šiluvos Švč. Mergelės Marijos lietuvių parapijų bažnyčiose.

Tą patį savaitgalį Vakarinėje Kanados pakrantėje Britų Kolumbijos provincijos lietuvių Žygeivių grupė (vad. L.Antanavičius) surengė tautiečių žygį, skirtą laisvės gyvėjams ir Sausio 13-osios aukoms atminti, į Šiaurės Vankuveryje esančio Seymour kalno Pump Peak viršūnę. Žygeiviai su sniegbačiais nuėjo daugiau nei 10 km ir kalno viršūnėje iškėlė Lietuvos valstybės istorinę vėliavą. Tame pačiame Seymour kalne keletas lietuvių šeimų pasodino ir Neužmirštuolių pievelę. Tie, kam žygis kalnuose buvo sunkiau įveikiamas, prisijungė prie Pagarbos bėgime/ėjime dalyvaujančių pasaulio lietuvių, Pacific Spirit regioniniame parke nueidami kiek trumpesnį (5 km) atstumą. Žygio metu šiame parke pražydo ir Sausio 13-sios aukoms atminti skirtos neužmirštuolės.

Sausio 13-osios rytą visi Kanados lietuviai buvo kviečiami prisijungti prie pilietinės akcijos “Atmintis gyva, nes liudija” ir 8 val. vietos laiku dešimčiai minučių languose uždegti vienybės, pergalės ir atminties žvakeles.  

Kanados lietuvių muziejus-archyvas ir šiais metais kvietė visus į pernai metais Sausio 13-osios trisdešimtmečiui suruoštą parodą anglų kalba „Democracy – One Defining Moment“, kurioje detaliai atspindimi to meto įvykiai, Kanados lietuvių bendruomenės veiksmai, pareiškimai, informacija apie Lietuvą to meto Kanados spaudoje ir Kanados valdžios reakcija.

Sausio 13-osios vakare Edmontono lietuvių bendruomenė subūrė vietos lietuvius į virtualų atminimo renginį. Renginio organizatoriai pakvietė tautiečius kurti savo neužmirštuolę, „įnešant dalelę savęs į jos žiedo lapelį ir taip padėkojant ir neužmirštant kovotojų, kurie žuvo už kiekvieno mūsų laisvę”. Renginio metu įvyks ir virtuali nežmirštuolių paroda.

Daugiau apie Sausio 13-osios renginius Kanadoje ir nuotraukų albumą rasite Kanados lietuvių bendruomenės facebook puslapyje.

Rūta Vrubliauskaitė-Tryon (Vankuveris, Kanada)