Kanados lietuviai šiemet sveikino Lietuvą su gimtadieniu išradingai ir vieningai (en)

Šiais metais Kanados lietuviai Lietuvos gimtadienį šventė išradingai ir vieningai.

Šventinių renginių ir iniciatyvų ciklą pradėjo mažieji Kanados lietuviukai, vasario 12 d. susirinkdami į Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) surengtą, specialiai lietuvių kilmės vaikams skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginį. Jame dalyvius sveikino LR Ambasadorius Darius Skusevičius, buvo giedamas himnas, vyko trumpa istorinė pamokėlė, Kanados Lietuvių Sąjungos nariai surengė vaikams kūrybines dirbtuves, kuriose dalyviai gamino lietuviškus darbelius.

Noriai prie Kanados Lietuvių Bendruomenės kvietimo paminėti šią, kiekvienam lietuviui svarbią, progą išmintingai ir vieningai, individualiai ar mažose grupėse jungėsi tautiečiai visoje Kanadoje. Išradingumo netrūko lietuvių virtuvėse, kuriuose kvepėjo pačių kepta lietuviška duona ar švęsti Lietuvos gimtadienį susirinkusiems vaišinti iškepti trispalviai grybukai ir sausainiai.

Kūrybingumo nestokojo ir mažieji. Vankuveryje lietuviukai sveikino Lietuvą su gimtadieniu gamindami, Lietuvos vėliavos spalvomis puošdami ir į padangę leisdami į “laisvės aitvarus”.  

Praėjusį sekmadienį vietos lietuvių bendruomenės miestuose (Wasaga Beach, Montrealyje, Hamiltone), kuriuose yra lietuvių bažnyčios ar vyksta lietuviškos mišios, po ilgo laiko, laikantis galiojančių apribojimų, vėl galėjo susirinkti ir drauge Lietuvos valstybės dieną paminėti vietos lietuviai.

Vakarinėje Kanados pakrantėje Britų Kolumbijos lietuvių žygeivių grupė šią progą minėjo žygiu sniegbačiais prie Joffre ežerų ir Matier ledyno papėdėje iškėlė Lietuvos istorinę ir Trispalvę vėliavas. Lietuvos vėliava vasario 16-tą tautiečių buvo iškelta ir Šiaurės Vankuveryje esančiame Seymour kalne.

 

Pačią vasario 16-tą Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Kanados lietuviai minėjo nuo pat saulėtekio Rytinėje pakrantėje, iki saulėlydžio šalies Vakaruose. Dar saulei nepakilus trispalvės spalvomis buvo apšviesti svarbūs miestų, kuriuose yra įsikūrusios lietuvių bendruomenės, objektai. Vietos lietuvių Bendruomenių iniciatyva trispalvės spalvomis nušvito Hamiltono ir Toronto miesto ženklai, McGill bokštas Montrealyje ir Aukštasis tiltas Edmontone.

LR Ambasada pakvietė tautiečius paminėti Vasario 16-ąją besigrožint Lietuvos vėliavos spalvomis apšviestais Niagaros kriokliais, kurių apšvietimas taip pat buvo transliuojamas internetu.

Vasario 16-osios dieną didžiuosiuose šalies miestuose taip pat buvo iškeliamos trispalvės. Šalies sostinėje prie Otavos savivaldybės LR Ambasada surengė iškilmingą Lietuvos vėliavos iškėlimo ceremoniją. Renginyje dalyvavo net tik Kanados Lietuvių Bendruomenės atstovai, Otavos lietuviai, KLJS atstovai, bet susirinkusius sveikino ir Kanados URM atstovė, Kanados Parlamento nariai, žinoma, išlaikant Baltijos šalių vienybę – Latvijos ir Estijos Ambasadoriai K. Eihenbaums ir T. Lukk. Vietos bendruomenių iniciatyva Lietuvos vėliavos plevėsavo ir Toronto, Hamiltono bei Kalgario miestų savivaldybių aikštėse.

Rūta Vrubliauskaitė-Tryon