Kanados Lietuvių Bendruomenei 70 metų! (en)

Brangūs mūsų Bendruomenės nariai ir draugai,

Prieš 70 metų, 1952 m. rugpjūčio 30-31 dienomis vykusio visuotinio suvažiavimo metu Montrealyje visos Kanados lietuvių atstovai priėmė KLB Statutą ir išrinko pirmąją Valdybą, tokiu būdu įkurdami Kanados Lietuvių Bendruomenę. Siekdama nuo įkūrimo pradžios užsibrėžtų tikslų – darbuotis visos Kanados mastu puoselėjant mūsų tautinę, religinę, švietiminę, labdaringą, meninę, socialinę, profesinę ir sportinę veiklą, Bendruomenė šiandien šiai prasmingai veiklai jungia visoje Kanadoje esančius tautiečius, veikiančias lietuvių bendruomenes bei minėtų tikslų siekiančias institucijas ir organizacijas.

Šiemet, minint Kanados Lietuvių Bendruomenės 70-ies metų jubiliejų, kviečiame jus visus prisijungti švęsti šią gražią sukaktį drauge!

Besiruošiant šventiniams renginiams, kviečiame tautiečius, vietos Lietuvių bendruomenes, tautines organizacijas ir institucijas prisidėti prie organizacinės veiklos savo idėjomis ir darbais.

Jūsų pasiūlymų, iniciatyvų, klausimų laukiame el. p. [email protected] .

Nuoširdžiai dėkojame!